O kancelarii

Kancelaria Notarialna przy ul. Mickiewicza 4b w Oleśnicy obsługuje mieszkańców powiatu oleśnickiego i okolic od 1993r. Istotą naszego działania jest zapewnienie bezpieczeństwa transakcjom obrotu nieruchomościami i przekazywania majątku. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu zapewniamy profesjonalną obsługę klientów.

Notariusz Michał Sarecki ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2009 roku oraz studia ekonomiczne na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w 1998r. Pracował w kancelarii jako aplikant notarialny, asesor i zastępca notarialny. Biegle włada językiem angielskim. Jest również mediatorem Ośrodka Mediacyjnego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej.

Jako osoba zaufania publicznego notariusz przy dokonywaniu czynności notarialnych jest zobowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron i udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

Wszelkie informacje dotyczące czynności notarialnych są udzielane przez notariuszy bezpłatnie, a za czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.