Opłaty

Taksa notarialna

Za czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

Podatek VAT 23%

Notariusz zobowiązany jest doliczyć do taksy notarialnej 23% VAT zgodnie z art. 41 ust.1 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Podatek PCC

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych, dlatego też kiedy sprzedawana jest nieruchomość na rynku wtórnym do kwoty taksy notarialnej należy doliczyć podatek PCC w wysokości 2% ceny transakcji  –  zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. a Ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opłata sądowa

Wysokość pobieranej przez notariusza opłaty sądowej od wniosku o wpis do księgi wieczystej regulują art. 42-46 Ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych